Visma rapporterar en ganska väntad siffra som säger hur lite en del småföretagare bryr sig om att synas på nätet. Det handlar om hur många procent av Sveriges små företag som har en egen hemsida. Faktum är att nästan hälften av Sveriges småföretag saknar en egen hemsida, enligt ett pressmeddelande från Visma.

Varför har man då ingen hemsida?

– En stor majoritet tror inte att en hemsida skulle öka försäljningen, skriver Visma.

Däremot har en Sifoundersökning visat att nio av tio konsumenter i första hand söker på nätet för att hitta varor och tjänster. Det är bara att gå till en själv eller nära och kära. Alla, ja i stort sett alla letar information på Google. Och det är inte så att sökningarna på Google minskar. Nej tvärtom, de har ökat varje år enligt den här grafen.

Men många företag som står utan en hemsida väljer nog – i alla fall vad man kan se ibland – att endast ha en sida på facebook. Problemet där är att även om många har facebook så är det förkastligt ur synpunkten att man inte syns vidare bra alls på Google. I den fallen så träffar man ofta väldigt dåligt om än alls på sökträffar i Google. Eftersom det görs en sådär 50 miljoner sökningar eller mer per dag på Google så har de företag som syns där, och speciellt på förstasida en extrem fördel gentemot sina konkurrenter. Det söks också mer och mer lokalt och där är det lättare för små företag att hamna på förstasidan, något som de skulle kunna dra stor fördel av.

I Vismas undersökning svarar nästan varannan småföretagare, 44 procent, att deras företag inte har en egen hemsida. Bland dessa uppger en stor majoritet, 82 procent, att de inte tror att en hemsida skulle hjälpa dem att sälja mer.

Ett får man tycka väldigt märkligt svar. De flesta som har svarat där har helt enkelt inte koll. Google gör själva en enorm vinst på att förmedla klickbara annonser i sökresultaten och de hade inte omsatta sådana enorma pengar om inte även företagen som annonserade där hade gjort vinst. Andra företag lägger enorma resurser på sökmotoroptimering som är väldigt effektivt då du når en topplacering (gärna plats 1-3) men ofta även en placering på förstasidan på Google om sökordet har mycket trafik. Når du höga placeringar på ord som eftersöks ofta på Google kommer din besökstrafik att skjuta i höjden

På frågan om varför företaget saknar hemsida svarar så många som var tredje, 34 procent, att de inte vet. Fyra av tio, 39 procent, av de företagare som saknar hemsida tror inte att kunderna ändå skulle hitta företaget på det sättet.

Samtidigt är internet i dag den självklara startpunkten för den som vill köpa en vara eller en tjänst, enligt en Sifoundersökning som Visma låtit göra. Nio av tio, 88 procent, uppger att de går direkt till nätet och söker. Ända upp till 64 år ligger siffran stabilt över 90 procent. Efter 65 ökar benägenheten att fråga runt i bekantskapskretsen eller leta bland tidningsannonser– men fortfarande väljer så många som sju av tio i första hand nätet för att hitta vad de vill.

Andra skäl som anges till att småföretag inte har en hemsida är bland annat att ingen i företaget har tid att sköta en sådan, eller att ingen har kunskapen för att skapa och sköta en hemsida. Bara fyraprocent svarar att det är för dyrt.

Med dagens system för att uppdatera hemsidor så kan de flesta som kan uppdatera eller lära sig facebook, lära sig att uppdatera en hemsida. Det är otroligt enkelt och kräver inga förkunskaper för att kunna exempelvis redigera en text.